ANA SAYFA

Firmamız ve Ürünlerimiz Hakkında

About the Firm and Products

 

1

Yirmi yılı aşan restorasyon ve dekorasyon çalışmalarımızın sonun da sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe zenginliği, eserlerin  restorasyon uygulamalarının aslına sadık kalarak sonraki nesillere bırakma sorumluluğu hayata ve sanata bakış açımızı olumlu yönde geliştirmekle beraber bizleri özel yapan bir konuma getirmiştir.

Our knowlegde and experience -which is a result of 20 years’ of restoration and decoration practice-, and the responsibility of leaving the artworks to the next generations in their authentic states, both improved our vision of life and art, and provided an exceptional place for us in this area.

 


Bizlerin özel olmamızı sağlayan bize emeği geçen ne bir usta, ne bir hoca, ne bir öğretici bulamadığımızdan dolayı M. Yusuf AKYURT'u hocamız ve ustamız olarak görüp eserlerinden feyz alarak O ve onun gibi tarihin sayfalarında kayıp olmaya yüz tutmuş neferlere layık olmaya çalışmaktayız.

Since it is not easy to find a rewarding contemporary artisan, master or teacher, we recognized M. Yusuf AKYURT as our master and teacher, and inspired by his artworks. We hope and try to be the modest disciples of this master who was forgotten in the dusty pages of history.

 

 

 

Özel olmanın sorumluluğu ve bilinci ile birikimlerimizi geleneksel el sanatlarımızın gelişmesinde, yeni sanatkarların yetişmesinde kendimizce bir katkı sağlamak onun huzur ve mutluluğunuda sizlerle paylaşmak istiyoruz.

With the responsibly of being distinctive, we would like to share our knowledge with you - in order to contribute to the improvement of our traditional artworks and training of new craftsmen.

 

 Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü 111 Nolu oda restorasyon öncesi tavan fotoğrafı

The ceiling of Saloon 111, Large Mabeyn Kiosk, Yıldız Palace. Before restoration

Restorasyon uygulama Aşamaları

Phases of restoration

Restorasyon sonrası 111 Nolu oda

Saloon 111 after restoration

 

Yıldız Sarayı Büyük Mabeyn Köşkü

Great Mabeyn Kiosk, Yıldız Palace

109 Nolu Salon(Has Oda) Restorasyon öncesi fotoğrafları

Saloon 109 (Has Saloon). View before restoration

109 Nolu Salon (Has Ooda)

Saloon 109 (Has Saloon)

Restorasyon sonrası fotoğrafları

View after restoration

SON RESTORASYON ÇALIŞMAMIZ

SANATSAL ÇALIŞMAMIZ